Modelformulier voor herroeping

(Voor meer informatie zie de algemene voorwaarden voor herroeping)

Aan
De Kinderexpert
Klinkenberg 15
2171AN Sassenheim

Hierbij deelt u mede dat de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:

Herroeping